פתרונות הולכה וסינון אוויר

יחידות FFU- FAN FILTER UNIT

מטרת הפרויקט: הכנסת אוויר מסונן לחלל מעבדה
הפתרון:

יחידות FFU- FAN FILTER UNIT המספקות אוויר נקי ביעילות U-16
עבור מעבדת גידול תרביות רקמה