פתרונות הולכה וסינון אוויר

מערכת ניידת לשאיבת עשן ואבק

מטרת הפרויקט: שאיבת אבק מקו יצור
הפתרון:

מערכת ניידת לשאיבת עשן ואבק
המערכת כוללת מפוח אינטגרלי ומערכת ניקוי מסננים אוטומטית
פתרון יעיל וכלכלי לרצפות יצור קטנות