פתרונות הולכה וסינון אוויר

מערכת שאיבת ניידת עבור לכידת עשן ריתוך

מטרת הפרויקט: מערכת שאיבת ניידת עבור לכידת עשן ריתוך
הפתרון:

מערכת שאיבת ניידת עבור לכידת עשן ריתוך מנקודת הריתוך לפני פיזור העשן בחלל בית המלאכה

למערכת מערך מסננים הכולל מסנן סופי בעל כושר סינון של 99.5% (HEPA)

כנדרש ע"פ תקן

מפוח יניקה עוצמתי מוצב בתא אקוסטי

בפרויקט זה המערכת נדרשת לשאוב ולסנן עשן ריתוך כבד במיוחד, תהליך היצור בבית המלאכה כולל ריתוך צנרת מים בחלל סגור

זרוע יניקה מדגם ארמוטק באורך 3 מטר משולבת במערכת לזרוע מערכת ייצוב חיצונית לזרימת האוויר ,המערכת כוללת בוכנות פניאומאטיות לייצוב הפנטוגרף