פתרונות הולכה וסינון אוויר

תחנת סינון לשאיבה ישירה של אבק ושבבים

מטרת הפרויקט: שאיבה ישירה של חלקיקים ואבק ממכונות ליטוש וחיתוך
הפתרון:

תחנת סינון מרכזית לשאיבה ישירה של אבק ושבבים ממכונות

המערכת מתוכננת לשאיבה מ 10 מוקדים במקביל

המערכת כוללת קדם מסנן אנרציוני עבור הפרד אבק גס והפחתת עומס אבק על המסנן הסופי

תרמיל סינון לכושר סינון של 99% שטח סינון 90 מ"ר

מפוח יניקה מדגם kb -16 לספיקה של 7000 מקל"ש נגד 300 מ"מ עומד מים

מערך המסננים נשלף מגג מערכת הסינון ומהצד הנקי ללא מגע של איש האחזקה עם האבק

דלתות השירות מצוידות בבוכנות פניאומאטיות עבור פתיחה קלה