שאיבת עשן מכלי רכב

המערכות משמשות לשאיבה ישירה של גזי פליטה מזיקים מכלי רכב
אמצעי היניקה שונים ומגוונים ומותאמים כלי הרכב להם נדרשת המערכת

גלגלונים לשאיבה מכלי רכב אחד מערכת זו כוללת מפוח ותעלת פליטה
קיימות מערכות גלגלונים לשאיבה ממספר כלי רכב במקביל

ומערכות שאיבה על מסילות משמשות בעיקר לתחנות כיבוי בהם נדרשת נהיגה בחלל סגור עד ליציאת הרכב מתחנת הכיבוי
למערכות אלו מנגנון ניתוק אוטומטי מכלי הרכב

צרו קשר

 
Free WordPress Themes