חניון: המאפיינים הייחודיים של מערכת פינוי העשן

מערכת פינוי עשן חניון סגור

החניונים נבנים כיום במשולב בתוך בניינים כדי לחסוך במקום מחוץ לבניין. חניונים סגורים אלו הם בדרך כלל תת קרקעיים, בקומת המרתף, ולכן קיימת בהם סכנה מיוחדת לשריפה עקב המספר הרב של כלי רכב ממונעים והפוטנציאל להתפשטות האש הנובע מכך. העשן הנפלט משריפה המתחוללת בחניון תת קרקעי הוא גורם התמותה המרכזי (שאיפת עשן), ולכן  יש לנתב את העשן החוצה על מנת שהאנשים יוכלו להיחלץ מהמקום בבטחה.

מערכת פינוי העשן

מערכות לפינוי עשן מחניון של חברת AMS  מושתתiת על אותם העקרונות ומיועדות לאותן המטרות כמו מערכות לפינוי עשן ממסדרונות, דהיינו "לנהל את פינוי העשן, האדים והגזים הלוהטים בתוך חלל סגור שבו מתחוללת שריפה, על מנת לאפשר לאנשים להיחלץ מהחניון בבטחה בשלבי השריפה המוקדמים". תפקידה של מערכת לפינוי עשן מחניון הוא גם ליצור שכבה נטולת עשן מעל הרצפה על-ידי פינוי העשן, ועל-ידי כך לשפר את התנאים להיחלצות בטוחה ו/או להצלת בני אדם בעזרת תנאי ראייה טובים יותר וטמפרטורה נמוכה יותר.

נוסף על כך, המערכת לפינוי העשן מהחניון תסייע לצוותי הכיבוי בתיחום שטח התפשטות האש לאזורים אחרים, באיתור האש בכל שלביה ובמאבק בה (כחלק מבקרת העשן), וכן בטיהור החניון מעשן לאחר כיבוי השריפה (טיהור מעשן)להבדיל ממערכות קיימות אחרות ב- AMS כדוגמת מערכות אוורור ומערכות ניהול עשן מערכות לפינוי עשן מחניונים משמשות גם כמערכות אוורור (אותה מערכת צינורות, אותם מאווררים וכו')  ומיועדות לפינוי הגזים הנפלטים על-ידי כלי הרכב על מנת להבטיח סביבה בריאה עם איכות אוויר תקנית בתוך המבנה בהתבסס על רמת ה-CO. אף כי המשתמשים שוהים בחניון זמן קצר בלבד (לרוב 10-1 דקות), נשימת האוויר המזוהם עלולה להוות סכנה של ממש עקב האפשרות להימצאות ריכוזים גבוהים של גזים רעילים (CO,‏ NO2,‏ C6H6,‏ BaP, ‏SO2, אוזון וכו').

כפועל יוצא, תכנון מערכת פינוי העשן צריך לשקלל את שני האילוצים, כלומר פינוי יעיל של המזהמים (CO,‏‏ NOx וכו') וגם פינוי בטוח של העשן בטמפרטורות גבוהות

בעולם מוכרים שני סוגים עיקריים של חניונים כאשר לכל אחד מהם דרישות שונות: חניונים פתוחים וחניונים במבנים סגורים.

חניונים פתוחים או "חניונים מאווררים היטב" ממוקמים בדרך כלל מעל פני האדמה וכוללים פתחים בקירות בכל קומה על מנת לספק אוורור טבעי צולב. פתחים אלה נחשבים כמספקים אוורור טבעי מספיק לצורך טיהור המקום הן מעשן והן מאדי פליטה של כלי רכב, ואין צורך במערכת ספרינקלרים (מתזים) אוטומטית. חניון פתוח צריך למלא אחר הדרישות הבאות של קוד כיבוי האש של איחוד האמירויות הערביות (UAE Fire Code) שהן דרישות שכיחות יחסית בתקנים הבינלאומיים:

ב-50% משטח החניון יהיו פתחי אוורור טבעי קבועים

לפחות שלושה רבעים של החניון יהיו במרחק של עד 30 מטר מפתחי האוורור הטבעי הקבועים

כל חלקי החניון יהיו במרחק של עד 30 מטר מפתחי האוורור הטבעי הקבועים

שטח החניון לא יעלה על 2,230 מ"ר

החניון לא יכלול יותר מ-3 מפלסי חנייה

חניונים במבנים סגורים הם לרוב תת-קרקעיים, אך בקטגוריה זו נכללים למעשה כל החניונים שאינם ממלאים אחר הדרישות מחניונים פתוחים. את המפלסים השונים של חניון סגור ניתן לחלק לתאים של 3,000 מ"ר לכל היותר (עד 3,600 מ"ר עבור מפלס שלם), או 6,000 מ"ר אם התא מצויד במערכת ספרינקלרים אוטומטית. בחניונים אלה צריך להיות מותקן אוורור מכני על מנת להבטיח איכות אוויר תקנית בהתבסס על ערך הסף המרבי של פחמן חד-חמצני (CO). האוורור המכני אמור לבצע גם את פינוי העשן עבור כל תא/אזור. המערכת לפינוי העשן תופעל באופן אוטומטי על-ידי לוח הבקרה של אזעקת האש כולל מתג הפעלה/כיבוי ידני מרוחק שימוקם במרכז השליטה באש או בלוח הבקרה המרכזי של אזעקת האש בקומה הראשונה, במקרה שאין בבניין מרכז שליטה למצבי חירום. פתחי כניסת אוויר לא יימצאו במרחק של פחות מ-5 מטרים מפתחי הפליטה.

חניון סגור – מאוורר צירי לפליטת עשן וצינור פליטת עשן
חניון סגור – מאוורר צירי לפליטת עשן וצינור פליטת עשן

הערה: במקרה שהחניון כולל פתחים קבועים בכל מפלס, בשטח השווה ל-2.5% משטח הקומה, אספקת האוויר הטבעית תיחשב כמספיקה עבור מערכת פינוי העשן. על הפתחים להתחלק באופן שווה בין אזורי החניון השונים.

כשמדובר באספקת אוויר מכנית, זרם האוויר הנכנס צריך להיות שווה ל-75% מזרם האוויר הנפלט, עם סיבולת של 10%.

פרויקטים אחרונים

Free WordPress Themes
Open chat
השאירו הודעה ונשמח לעזור
Call Now Button