בלוג

מערכת חניון סגור והדרישות לפינוי עשן

באיחוד האמירויות, קצב האוורור המינימלי לצורך פינוי העשן נקבע על 9 ACH  עבור חניון סגור בעל שטח כולל העולה על 2,000 מ"ר.

מערכת לגילוי עשן

גילוי מוקדם של העשן הנו חיוני על מנת שניתן יהיה להזהיר את האנשים הנמצאים במקום ולאפשר להם להיחלץ בבטחה מהחניון. הגילוי ישלח גם אות למערכת האוורור / פינוי העשן על מנת שזו תפעיל את עוצמת פליטת האוויר הגבוהה ביותר. בנוסף, צוותי הכיבוי יוכלו לקבל הודעה אוטומטית ולהתחיל את פעולות הכיבוי מוקדם יותר. יש למקם את גלאי העשן בגובה התקרה שכן העשן החם צף ועולה כלפי מעלה באופן טבעי.

אם קיימת מערכת ספרינקלרים המופעלת על ידי לוח הבקרה של אזעקת האש, יש להשהות את הפעלת מערכת הספרינקלרים עד אחרי ההפעלה הנאותה של המערכת לפינוי העשן, על מנת לאפשר לאנשים להיחלץ בבטחה מהחניון. למעשה, האפקט המקרר של מערכת הספרינקלרים על העשן יגרום לו לשקוע כלפי מטה ולפגוע ביכולת הראייה של האנשים הנמצאים במקום. בנוסף, ההלם הנגרם עקב ההתזה הפתאומית של המים הקרים עלול להגביר את החרדה של האנשים הנמצאים במקום (פניקה). ניתן להפעיל את מערכת הספרינקלרים באמצעות חישת חום המספקת השהייה אוטומטית. השהייה זו צריכה גם להיות קצרה מספיק על מנת שמערכת הספרינקלרים תהיה יעילה דיה בכיבוי האש המתפשטת.

מאווררים לפינוי עשן

מטרת המאוורר לפינוי העשן היא להתגבר על ירידת הלחץ במערכת הצינורות ולהבטיח קצב פליטת אוויר מינימלי בטמפרטורה גבוה במקרה של שריפה. מאווררים ציריים לפליטת העשן, המותקנים בקיר או בצינורות, נמצאים בשימוש הנפוץ ביותר והם מותאמים היטב ללחץ נמוך ולזרמי אוויר חזקים

 • לכל תא/אזור צריכה להיות מערכת מאווררים משלו לצורך פליטת העשן.  המערכת צריכה לכלול שני מאווררי פליטה לפחות, כאשר כל אחד מהם יספק 50% מיכולת הפליטה, וכן מקור כוח משני שיאפשר למערכת לפעול גם במקרה של תקלה ברשת החשמל המרכזית.
 • מאווררי הפליטה צריכים להיות מסוגלים לפעול ביעילות בטמפרטורה של 400°C למשך שעתיים (F400 – 120 לפי סיווג EN 13501-3).

-מאווררי הפליטה צריכים להיות מותקנים במרחק 3 מטרים לפחות מכלי הרכב החונים כדי למנוע כשל במאוורר עקב השפעה ישירה של האש. כאשר אין אפשרות לשמור על מרחק זה, יש להתקין גדרת מגן (Protection Enclosure) מחומר חסין אש עם עמידות לאש השווה לעמידות לאש של לוח התקרה (Slab) העליון (למשך שעה לכל היותר).

מאוורר צירי לפליטת עשן עבור חניון
מאוורר צירי לפליטת עשן עבור חניון

צינורות לפינוי עשן

הצינורות לפינוי העשן ייוצרו מפלדה עבה (עובי של 1.2 מ"מ).

צינורות לפינוי עשן

צינורות לפינוי עשן

מיקום רשתות כניסת ויציאת האוויר

באשר למיקום פתחי כניסת ויציאת האוויר, העיקרון המרכזי הוא להבטיח מעבר אוויר מספיק בקצב הזרימה המצופה  מפתח אספקת האוויר אל פתח פליטת האוויר על מנת לאפשר פינוי יעיל של העשן. זהו אותו העיקרון החל על פינוי עשן ממסדרונות, שבו האוויר ה"קר" והנקי מסייע לדחוף את העשן החם והצף לאורך צינור הפליטה:

מיקום רשתות כניסת ויציאת האוויר
מיקום רשתות כניסת ויציאת האוויר

שיטת העברת אוויר ושכבה נטולת עשן – רשתות הכניסה והיציאה של האוויר (GFA 007 & AC 121)

כפועל יוצא, כדי לקבל ביצועים טובים של מערכת פליטת העשן, יש למקם את פתח כניסת אוויר בתחתית התא (פתחים בחזית או צינור) ולהתקין את פתח פליטת האוויר בחלק העליון של התא. אין להתקין את הפתחים ברמפות הכניסה / היציאה של כלי הרכב.

לדרישות אלה חשיבות גדולה בהבטחת פינוי תקין של העשן, שיאפשר פינוי בטוח של בני האדם הנוכחים במקום. המערכת תספק אוורור נוחות תקין, ובנוסף האוויר הקר שיסופק מלמטה יחליף את האוויר המזוהם שיפונה מלמעלה (תנועה טבעית).

הערה: על פי ההנחיה המחייבת בצרפת לגבי אספקת אוויר טבעית, החלק של צינורות אספקת האוויר צריך להיות שווה לפחות לשטח הפנוי של כניסות האוויר, וצריך להיות יחס גובה/אורך מרבי או יחס גובה/אורך של 2. כניסות האוויר צריכות להיות של 9 דצימטרים מרובעים עבור זרם פליטה של 900 מק"ש לכל כלי רכב ולכל תא, או של 6 דצימטרים מרובעים עבור זרם פליטה של 600 מק"ש לכל כלי רכב ולכל תא.

הערה: דרישה נפוצה בבריטניה היא התקנת רשתות פליטה – 50% בגובה גבוה ו-50% בגובה נמוך, עם אספקת/החלפת אוויר באמצעות אוורור טבעי, או רשת צינורות לאספקת אוויר מכנית בגובה גבוה במידת הצורך.

מערכת פינוי עשן
מערכת פינוי עשן

מערכת זו המשתמשת בפיזור על-ידי ערבוב האוויר יכולה להתאים לאוורור נוחות (פינוי CO), אולם יהיו לה ביצועים גרועים בפינוי עשן, שכן רק 50% מהרשתות (אלו המותקנות בגובה גבוה) יפנו את העשן בפועל, כאשר לאחר מכן עשן זה ידולל בתוך מערכת הצינורות על-ידי אוויר ההחלפה המגיע מ-50% מהרשתות המותקנות בחלק התחתון.

פיזור על ידי ערבוב אוויר
פיזור על ידי ערבוב אוויר

יש להימנע מלהשתמש במערכת זו ולהחליפה במערכת בעלת רשתות פליטה בחלק העליון ורשתות אספקת אוויר בחלק התחתון, על מנת להבטיח היחלצות בטוחה של האנשים הנמצאים בחניון. זו העדיפות מספר אחת של מערכות לפינוי עשן.

כפי שתואר לעיל, אלו הן 2 העדיפויות העיקריות של מערכת לפינוי עשן:

 1. היחלצות בטוחה של השוהים במקום בעזרת שכבה נטולת עשן, יכולת ראייה טובה יותר, טמפרטורה נמוכה יותר ומניעת התפשטות השריפה
 2. סיוע ללוחמי האש באיתור השריפה ובכיבוייה, ולאחר מכן – טיהור העשן

תחזוקה ובדיקות קבועות

אף כי מערכת האוורור פועלת על בסיס יומי, התחזוקה והטיפול במערכת פינוי העשן של החניון הינם חיוניים וחובה לבצעם.

 • יש לבצע בדיקה קבועה מדי חודש כדי לאתר ציוד פגום.
  • יש לתזמן תחזוקה מונעת פעם ב-6 חודשים או פעם בשנה כדי לבדוק את כל החלקים הנעים ולאתר נזקים מכניים וקורוזיה, חלקים שהתחממו יתר על המידה וכדומה.

יש לבצע בדיקת פונקציונליות מלאה פעם בשנה על מנת לבדוק את תפקוד המערכת המלא במקרה של שריפה

השיטות והדרישות הקונבנציונליות שהוצגו כאן הינן מחייבות. הן מספקות דרך פשוטה להשגת רמת בטיחות תקינה וניתנת לחיזוי שתאפשר לשוהים בחניון סגור להיחלץ ממנו, והן יתאימו לכל סוג נפוץ של חניונים סגורים.

מערכת חניון סגור והדרישות מאוורור מכני

הקריטריון המרכזי ל-IAQ (איכות האוויר בתוך המבנה): רמת זיהום האוויר ב-CO (גז רעיל)

תכנון חניונים צריך להתבצע באופן שיבטיח איכות אוויר תקנית בתוך המבנה בהתבסס על ערך הסף המרבי של מזהם האוויר CO. CO הוא גז רעיל הנספג בקלות על-ידי ההמוגלובין בדם ומעכב את אספקת החמצן, דבר הגורם להשפעות שליליות, החל מכאב ראש וכלה במוות. AMS מבצעת תכנון המערכת בהתחשב בתקנות הקיימות ובמיקסום איכול האוויר הכדאית.

אין עקביות במגוון התקנות במדינות השונות באשר לערך הסף המומלץ של חשיפה ל-CO. עם זאת, ערך סף עליון של ppm‏25 עבור חשיפה ארוכה (שעה אחת) ל-CO  יתאים כמעט לכל קוד ותקן בארה"ב (IMC) ובאירופה. (ראה "ASHRAE 2007 HVAC Applications – Enclosed Vehicular Facilities").

באיחוד האמירויות, ל-ESTIDAMA יש דרישות ספציפיות עבור "ניהול איכות האוויר בחניונים" בהתאם להנחיות ארגון הבריאות העולמי (WHO): "הנחיות בדבר איכות האוויר עבור אירופה, מהדורה שנייה, שנת 2000: "ערכי ההנחיה לגבי CO הינם 100 מ"ג למ"ק (90ppm) עבור 15 דקות, 60‏ מ"ג למ"ק ‏(50ppm) עבור 30 דקות, 30‏ מ"ג למ"ק (25ppm) עבור שעה אחת, ו-10 מ"ג למ"ק (10ppm) עבור 8 שעות." דרישות ESTIDAMA אינן מתייחסות רק לרמת ה-CO אלא גם לרמות ה-NO2 וה-PM10.

קצב הפליטה המינימלי באמצעות אוורור לטובת פינוי CO ועשן

ההמלצות לקצב האוורור המינימלי גם הן אינן עקביות בתקנות המגוונות במדינות השונות (הוראות מחייבות):

 • צרפת: 900 מק"ש (מטר מעוקב לשעה) לכל כלי רכב ולכל תא, או 600 מק"ש לכל תא במקרה שהתא מצויד במערכת ספרינקלרים אוטומטית
 • בריטניה: 6 החלפות אוויר בשעה (ACH) עבור אוורור נוחות (פינוי CO) ו-10 ACH באירוע שריפה (פינוי עשן).
 • ארה"ב: תקנות ASHRAE ו-IMC מחייבות 1.5cfm/ft², בעוד שתקן NFPA 88A ממליץ על מינימום של 1.0‏ cfm/ft²‏

בהתאם ל-UAE Fire Code, הדרישה היא ל-9 ACH באיחוד האמירויות עבור חניון סגור בעל שטח כולל העולה על 2,000 מ"ר.

פינוי CO בשגרה באמצעות מערכת אוורור עם בקרה מבוססת דרישה

האפשרות הפשוטה ביותר (אך זו שהשימוש בה הוא הנדיר ביותר) היא הפעלת המערכת במהירות קבועה באופן המספק את הקצב המינימלי הנדרש עבור פליטה באמצעות אוורור בכל שטח החניון. על מנת להפחית בעלויות האנרגטיות, ייעשה שימוש במערכת קבועה לגילוי CO כדי לאפשר למערכת לפעול בקצב אוורור מופחת בזמנים שבהם תנועת כלי הרכב נמוכה.

באמצעות גלאי בעל פלט יחיד ניתן לספק בקרה דו-מצבית (לדוגמה, מופעל/כבוי). גלאי כזה יפעיל בדרך כלל את מערכת האוורור לפני ההגעה לערך הסף המרבי של CO. באמצעות גלאים בעלי פלט משתנה המערכת יכולה אף לבצע מודולציה כדי להתאים את קצב האוורור לתפוסה בחניון. ניתן להשתמש בבקרת נפח אוויר משתנה (VAV) המשתמשת במאווררים בעלי שתי מהירויות (חצי מהירות ומהירות מלאה) בהתבסס על הקלט מחיישני ה-CO בתור דרך יעילה להגדלת החיסכון באנרגיה.

מערכת לגילוי CO

חיישני ה-CO ממוקמים בדרך כלל 1.5 מטרים מעל גובה הרצפה ויכולים להגן על שטח מרבי של 400-200 מ"ר. גובה של 1.5 מטרים נחשב כאזור הנשימה, ולכן זהו הגובה המתאים למדידת ריכוז ה-CO במיוחד אם מביאים בחשבון שצפיפות ה-CO זהה לזו של האוויר.

הערה: לצורך גילוי LPG (גז פחמימני מעובה, גפ"מ), יש למקם את חיישני ה-LPGבגובה 150 מ"מ מעל הרצפה שכן ה-LPG כבד בהרבה מהאוויר ולכן יש למדוד אותו ממש מעל הרצפה.

חניון: המאפיינים הייחודיים של מערכת פינוי העשן

החניונים נבנים כיום במשולב בתוך בניינים כדי לחסוך במקום מחוץ לבניין. חניונים סגורים אלו הם בדרך כלל תת קרקעיים, בקומת המרתף, ולכן קיימת בהם סכנה מיוחדת לשריפה עקב המספר הרב של כלי רכב ממונעים והפוטנציאל להתפשטות האש הנובע מכך. העשן הנפלט משריפה המתחוללת בחניון תת קרקעי הוא גורם התמותה המרכזי (שאיפת עשן), ולכן  יש לנתב את העשן החוצה על מנת שהאנשים יוכלו להיחלץ מהמקום בבטחה.

מערכת פינוי העשן

מערכות לפינוי עשן מחניון של חברת AMS  מושתתiת על אותם העקרונות ומיועדות לאותן המטרות כמו מערכות לפינוי עשן ממסדרונות, דהיינו "לנהל את פינוי העשן, האדים והגזים הלוהטים בתוך חלל סגור שבו מתחוללת שריפה, על מנת לאפשר לאנשים להיחלץ מהחניון בבטחה בשלבי השריפה המוקדמים". תפקידה של מערכת לפינוי עשן מחניון הוא גם ליצור שכבה נטולת עשן מעל הרצפה על-ידי פינוי העשן, ועל-ידי כך לשפר את התנאים להיחלצות בטוחה ו/או להצלת בני אדם בעזרת תנאי ראייה טובים יותר וטמפרטורה נמוכה יותר.

נוסף על כך, המערכת לפינוי העשן מהחניון תסייע לצוותי הכיבוי בתיחום שטח התפשטות האש לאזורים אחרים, באיתור האש בכל שלביה ובמאבק בה (כחלק מבקרת העשן), וכן בטיהור החניון מעשן לאחר כיבוי השריפה (טיהור מעשן)להבדיל ממערכות קיימות אחרות ב- AMS כדוגמת מערכות אוורור ומערכות ניהול עשן מערכות לפינוי עשן מחניונים משמשות גם כמערכות אוורור (אותה מערכת צינורות, אותם מאווררים וכו')  ומיועדות לפינוי הגזים הנפלטים על-ידי כלי הרכב על מנת להבטיח סביבה בריאה עם איכות אוויר תקנית בתוך המבנה בהתבסס על רמת ה-CO. אף כי המשתמשים שוהים בחניון זמן קצר בלבד (לרוב 10-1 דקות), נשימת האוויר המזוהם עלולה להוות סכנה של ממש עקב האפשרות להימצאות ריכוזים גבוהים של גזים רעילים (CO,‏ NO2,‏ C6H6,‏ BaP, ‏SO2, אוזון וכו').

כפועל יוצא, תכנון מערכת פינוי העשן צריך לשקלל את שני האילוצים, כלומר פינוי יעיל של המזהמים (CO,‏‏ NOx וכו') וגם פינוי בטוח של העשן בטמפרטורות גבוהות

בעולם מוכרים שני סוגים עיקריים של חניונים כאשר לכל אחד מהם דרישות שונות: חניונים פתוחים וחניונים במבנים סגורים.

חניונים פתוחים או "חניונים מאווררים היטב" ממוקמים בדרך כלל מעל פני האדמה וכוללים פתחים בקירות בכל קומה על מנת לספק אוורור טבעי צולב. פתחים אלה נחשבים כמספקים אוורור טבעי מספיק לצורך טיהור המקום הן מעשן והן מאדי פליטה של כלי רכב, ואין צורך במערכת ספרינקלרים (מתזים) אוטומטית. חניון פתוח צריך למלא אחר הדרישות הבאות של קוד כיבוי האש של איחוד האמירויות הערביות (UAE Fire Code) שהן דרישות שכיחות יחסית בתקנים הבינלאומיים:

ב-50% משטח החניון יהיו פתחי אוורור טבעי קבועים

לפחות שלושה רבעים של החניון יהיו במרחק של עד 30 מטר מפתחי האוורור הטבעי הקבועים

כל חלקי החניון יהיו במרחק של עד 30 מטר מפתחי האוורור הטבעי הקבועים

שטח החניון לא יעלה על 2,230 מ"ר

החניון לא יכלול יותר מ-3 מפלסי חנייה

חניונים במבנים סגורים הם לרוב תת-קרקעיים, אך בקטגוריה זו נכללים למעשה כל החניונים שאינם ממלאים אחר הדרישות מחניונים פתוחים. את המפלסים השונים של חניון סגור ניתן לחלק לתאים של 3,000 מ"ר לכל היותר (עד 3,600 מ"ר עבור מפלס שלם), או 6,000 מ"ר אם התא מצויד במערכת ספרינקלרים אוטומטית. בחניונים אלה צריך להיות מותקן אוורור מכני על מנת להבטיח איכות אוויר תקנית בהתבסס על ערך הסף המרבי של פחמן חד-חמצני (CO). האוורור המכני אמור לבצע גם את פינוי העשן עבור כל תא/אזור. המערכת לפינוי העשן תופעל באופן אוטומטי על-ידי לוח הבקרה של אזעקת האש כולל מתג הפעלה/כיבוי ידני מרוחק שימוקם במרכז השליטה באש או בלוח הבקרה המרכזי של אזעקת האש בקומה הראשונה, במקרה שאין בבניין מרכז שליטה למצבי חירום. פתחי כניסת אוויר לא יימצאו במרחק של פחות מ-5 מטרים מפתחי הפליטה.

חניון סגור – מאוורר צירי לפליטת עשן וצינור פליטת עשן
חניון סגור – מאוורר צירי לפליטת עשן וצינור פליטת עשן

הערה: במקרה שהחניון כולל פתחים קבועים בכל מפלס, בשטח השווה ל-2.5% משטח הקומה, אספקת האוויר הטבעית תיחשב כמספיקה עבור מערכת פינוי העשן. על הפתחים להתחלק באופן שווה בין אזורי החניון השונים.

כשמדובר באספקת אוויר מכנית, זרם האוויר הנכנס צריך להיות שווה ל-75% מזרם האוויר הנפלט, עם סיבולת של 10%.

מערכות שאיבה מקומיות LEV

מערכות שאיבה מקומיות [LEV]

מערכות LEV הן מערכות הנדסיות אשר נועדו לצמצם את חשיפת העובד למזהמים כגון: אבק, עשן, אדי שמן.

המערכות מתוכננות לבצע הולכת אוויר מהנקודה בה נוצר הזיהום, הרחק מן העובד, אל מערכות סינון.

לתכנון נכון של המערכת תוך הבנת תהליך העבודה והצרכים העולים ממנו חשיבות קריטית.

מערכת שתוכננה כראוי-

 • תספק יעילות ובטיחות מרביות.
 • תדרוש אחזקה בתדירות נמוכה תוך חשיפה מינימלית למזהמים.
 • תתאים לאופי העבודה
 • תהיה נוחה לתפעול.

לעומת זאת, תכנון מערכת מסורבלת או שאינה מתאימה לאופי העבודה תביא להעדר שימוש או לשאיבת מזהמים שאינה יעילה.

לדוגמה, כאשר נדרשת מערכת לשאיבת אבק מתהליך ליטוש ידני, סביר להניח שיידרש שולחן שאיבה שעליו מניחים את המוצר. השאיבה תתבצע ממשטח מחורר ומסדקי יניקה בגב השולחן. העובד משוחרר למעשה מהפעלת אמצעי שאיבה והנעתו, כגון זרוע יניקה מפרקית, אשר כלל לא מתאימה ללכידת אבק מתהליך ליטוש וההשחזה.

 • רכיבי המערכת הם: אמצעי שאיבה, תעלת הולכת אוויר, מערכת סינון ומפוח תעשייתי. בעמודים הבאים יוצג מידע נוסף על רכיבי המערכת השונים.

 

רכיבי מערכת LEV

 1. אמצעי שאיבה

קיימים אמצעי שאיבה שונים ומגוונים. חשוב להתאים את אמצעי השאיבה לאופי העבודה וסוג המזהם בו אנחנו נדרשים לטפל.

Øזרועות יניקה מפרקיות

זרועות היניקה המפרקיות מורכבות מצינור הולכה, מערכת ייצוב מרחבית וראש יניקה. הן משמשות בעיקר לשאיבת עשן ריתוך ועשן הלחמה, אך יכולות לשמש גם לשאיבת אבק מנקודות קבועות, כגון עמדות שקילה או עמדות שפיכה. את זרועות היניקה ניתן להציב גם על מערכות סינון ניידות עבור עבודה באזורים שונים בחלל העבודה כאשר אין אפשרות או צורך בתשתית קבועה.

לאמצעי שאיבה זה יתרונות רבים:

 • לזרוע היניקה יכולת תנועה מעולה, כך שניתן להציב את ראש היניקה בסמוך לנקודת העבודה, כלומר קרוב ככל שניתן לנקודת הזיהום. זהו המפתח ליעילות ולנצילות מרבית של מערכת השאיבה.
 • לזרוע יניקה נדרשת אנרגיה מועטה ביחס לאמצעי יניקה אחרים.
 • זרוע היניקה היא אמצעי זול לרכישה ולתפעול.

על אף היתרונות הרבים של זרוע יניקה, היא אינה תמיד הבחירה המתאימה כאמצעי שאיבה למערכת LEV:

 • אינה מתאימה לליטוש והשחזה בשל יכולת מוגבלת ללכידת אבק וחוסר נוחות תפעולית.
 • אינה מתאימה לריתוך של חלקים גדולים ומורכבים, משום שלא ניתן להציב את ראש היניקה בסמוך לנקודות הריתוך, מה שפוגע ביעילות ונצילות מערכת השאיבה. לדוגמה: זרוע יניקה בקוטר 160 מ"מ יש להציב במרחק של עד 25 ס"מ עבור קבלת לכידה יעילה שלה המזהמים.

מנדפי סדק אחוריים

 • אמצעי שאיבה מעולה לעמדות קבועות.
 • מומלצים לשימוש בתהליכים כמו שקילת חומר או שפיכת חומר אשר מייצרים תרחיפי אבק רבים.
 • מנדפי סדק ניתנים לשילוב גם בעמדות ריתוך קבועות הכוללות שולחן עבודה.
 • הם ממוקמים בסמוך לנקודות העבודה מצידו הנגדי של העובד.
 • משטר הזרימה של המנדף מייצר זרימה אופקית של האוויר ומוליך את האבק אל המנדף.
 • מבנה המנדף כולל חריצים אשר מעלים את מהירות הזרימה.

לאמצעי שאיבה זה יתרון מרכזי: הוא אינו דורש תפעול כפי שדורשת זרוע יניקה. יתרון גדול זה צריך להילקח בחשבון בעת בחירת האמצעי.

שולחן שאיבה

 • אמצעי יעיל מאד המשלב בין מנדף סדק אחורי למשטח עבודה מחורר, ומשניהם מתבצעת שאיבה.
 • משטר הזרימה בשולחן מייצר זרימה אופקית אל גב השולחן וזרימה אנכית אל משטח עבודה מחורר.
 • ניתן לעבד מגוון רחב של מוצרים על השולחן: חומרים מרוכבים, ברזל, פלסטיק ואבן.

בין היתרונות של אמצעי שאיבה זה:

 • נוחות– העובד מניח את המוצר על השולחן ומתחיל לעבוד, ולא נדרש ממנו לבצע כל פעולה נוספת בעת העבודה.
 • יעילות– לכידת המזהמים כה יעילה עד שלעיתים קרובות כלל אין צורך במסכת הגנה.
 • סביבת עבודה נוחה– שולחן השאיבה מייצר סביבת עבודה נוחה מאד. ניתן לשלב בו תאורה, מיקום להצבת תכניות עבודה וארגז כלים.
 • שולחן שאיבה יכול להכיל את כל המרכיבים של מערכת LEV: אמצעי יניקה, הולכת אוויר, סינון אוויר ומפוח.
 • בתצורה זו לא נדרשת תשתית וזה נותן לאמצעי זה יתרון מדהים על פני האחרים!

 

שאיבה ישירה

במרבית מכונות חיתוך, השחזה וליטוש אוטומטיות קיימת הכנה לחיבור ישיר של צינור הולכה.

בדרך כלל יצרן המכונה גם ממליץ על ספיקת האוויר שנדרשת.

 • במערכת זו אין צורך באמצעי שאיבה. נדרש צינור הולכה, מערכת סינון ומפוח תעשייתי.
 • שאיבה זו יעילה מאד בגלל הקרבה של השאיבה לנקודת הזיהום ונותנת תוצאות מצוינות של סילוק החלקיקים מן האוויר.

 

מנדף עילי

 • מוצב מעל אזור העבודה ויכול לשמש אך ורק לשאיבת עשן או אוויר רווי חום.
 • יעילותו נמוכה ביחס לאמצעי השאיבה האחרים, ונדרשת אנרגיה רבה בעת הפעלתו.
 • יתרונו הוא בכיסוי כל שטח העבודה ללא הפרעה בהכנסת מוצרים.
 • אינו מתאים לפעולות כמו ריתוך והלחמה מפני שמשטר הזרימה מייצר שאיבה אנכית והמזהם עלול לעבור דרך מערכת הנשימה של העובד.
 1. תעלת הולכת אוויר
 • מותאמת לתכונות החומר אותו משנעים, כלומר לסוג המזהם ולמשקלו הסגולי.
 • לרוב צורתה עגולה והיא עשויה מפח מגולוון.
 • בחלק מהמקרים נדרשות התאמות של סוג החומר ממנו עשויה התעלה ושל עובייה לצורך עמידות בטמפרטורות גבוהות, מניעת קורוזיה, שחיקה ועוד.
 • קוטרו התעלה נבחר בהתאם למזהם.
 • תכנון נכון של צינור ההולכה הוא קריטי לפעילות יעילה שלו ועליו לקחת בחשבון את מהירות זרימת האוויר!

מהירות זרימה נמוכה מדי עשויה לגרום ל"התיישבות" חומר בתעלת ההולכה.

 • מהירות גבוהה מדי עשויה תגרום להתנגדות גבוהה ורעש חזק, ויידרש מפוח יניקה חזק יותר, מה שיוביל לבזבוז אנרגיה.

 

 1. מערכות סינון
 • מערכת הסינון נבחרת בהתאם לסוג המזהם, וגודלה נבחר כך ששטח הסינון יתאים לספיקת האוויר הרצויה.
 • התאמה לסוג המזהם:

לסינון מרבית סוגי אבק תוצב לרוב מערכת סינון אשר מכילה מסננים מסוג 'קרטריג" או שקים.

לסינון אבק נפיץ, למשל, מומלץ להשתמש ברוחץ אוויר.

עבור ספיחת גזים ניתן להשתמש ברוחץ אוויר ו/או במערכת של סינון על בסיס פחם פעיל.

 • במערכת ישולב מנגנון אוטומטי של ניקוי מסננים באמצעות לחץ אוויר. מנגנון זה חשוב מאד עבור שמירה על ספיקת אוויר גבוהה והתנגדות נמוכה.
 • את החומר פורקים אל מיכל איסוף או חזרה אל תהליך היצור באמצעות מזין.
 • מדיית הסינון נבחרת בהתאם לסוג המזהם.
 • במערכת סינון איכותית בעלת כושר סינון גבוה ניתן להחזיר את האוויר המסונן חזרה אל חלל המפעל.
 • במפעל ממוזג להחזרת האוויר משמעות רבה בצמצום עלויות התפעול, משום שהוצאת האוויר אל מחוץ למפעל כרוכה באיבוד של אוויר ממוזג.
 • תצורה אנכית של המסננים במערכת היא התצורה הטובה ביותר.

חומר לא מתיישב על המסנן ניתן לבצע הפרדה ראשונית של האבק מן האוויר בצורה יעילה יותר.

אמנם העלות הראשונית של תצורה זו יקרה יותר מתצורה בה מסננים מוצבים בצורה אופקית, אך לאורך זמן היא זולה יותר מתצורה בה מסננים מוצבים בצורה אופקית.

אחזקה קלה, נקייה ובטוחה יותר: בעת פעולות אחזקה תקופתיות הכוללות החלפה או ניקוי עמוק של המסננים, ניתן לשלוף אותם מגג המערכת, שהוא אזור נקי מאבק.

 1. מפוח תעשייתי

 • את המפוח בוחרים בהתאם לספיקת האוויר, ההתנגדות, סוג החומר וסוג העבודה.
 • המפוח הוא מרכיב חשוב מאוד ובחירתו תשפיע באופן משמעותי על ביצוע כלל המערכת.
 • כדאי לבחור מערכת בה המפוח לא משנע את החומר דרך המאיץ. כלומר עדיף שמפוח היניקה ימצא בקצה הקו לאחר הפרדת החומר מן האוויר.
 • כאשר מתכננים את המפוח יש לקחת בחשבון מספר רב של משתנים.
 • התנגדות– למערכת LEV יש מפל לחץ בסיס שנגרם כתוצאה מהתנגדות אמצעי היניקה, אורך וקוטר התעלה ומערכת הסינון. מפל לחץ זה יעלה במהלך הזמן, ולכן יש להתאים את המפוח למפל הלחץ לאחר עבודה ממושכת עם המערכת.
 • תצורת המפוח היעילה ביותר היא מפוח בסידור 8. מפוח זה כולל כניסת אוויר בודדת בהינע ישיר. חיבור המנוע לציר המאיץ נעשה באמצעות מחבר אלסטי גמיש [קופלנג].

בתצורה זו יש איבוד נמוך של כח [ביחס למפוח בסידור 9- הינע רצועות]

נוחות וקלות בפעולות אחזקה כגון החלפת מנוע [ביחס למפוח בסידור 4 בו ציר המנוע מורכב כשהוא מחובר ישירות למאיץ].

חסרונו של המפוח הוא בעלות ראשונית גבוהה יותר ובמידות גדולות יותר ממפוחים בסידור 9 ו- 4.

 • מבנה הכנף– במרבית המקרים נשתמש במאיץ הכולל כפות ישרות או קמורות לאחור.
 • בחלק מהמקרים ניתן להשתמש בכנף בעלת פרופיל אווירודינמי לטובת נצילות ופעילות שקטה.
 • בחלק מהמקרים נשתמש בכנף רדיאלית.
 • מומלץ לא לבחור במאיץ אשר כולל כפות קמורות לפנים במערכותLEV . זו כנף שמתאימה ללחצים נמוכים ומשמשת לאוורור והולכת אוויר נקי.
 • מפוח זו מכונה אשר מחוללת תנועה של אוויר, ומטבע הדברים כל מפוח מייצר רעש!
 • במידה והמפוח שנבחר מייצר כמות רעש גדולה מהמותר בחוק יש לתכנן ולשלב אמצעים להנחתת רעש.

פרויקטים אחרונים

Free WordPress Themes
Open chat
השאירו הודעה ונשמח לעזור
Call Now Button