מערכת חניון סגור והדרישות לפינוי עשן

מערכת פינוי עשן חניון

באיחוד האמירויות, קצב האוורור המינימלי לצורך פינוי העשן נקבע על 9 ACH  עבור חניון סגור בעל שטח כולל העולה על 2,000 מ"ר.

מערכת לגילוי עשן

גילוי מוקדם של העשן הנו חיוני על מנת שניתן יהיה להזהיר את האנשים הנמצאים במקום ולאפשר להם להיחלץ בבטחה מהחניון. הגילוי ישלח גם אות למערכת האוורור / פינוי העשן על מנת שזו תפעיל את עוצמת פליטת האוויר הגבוהה ביותר. בנוסף, צוותי הכיבוי יוכלו לקבל הודעה אוטומטית ולהתחיל את פעולות הכיבוי מוקדם יותר. יש למקם את גלאי העשן בגובה התקרה שכן העשן החם צף ועולה כלפי מעלה באופן טבעי.

אם קיימת מערכת ספרינקלרים המופעלת על ידי לוח הבקרה של אזעקת האש, יש להשהות את הפעלת מערכת הספרינקלרים עד אחרי ההפעלה הנאותה של המערכת לפינוי העשן, על מנת לאפשר לאנשים להיחלץ בבטחה מהחניון. למעשה, האפקט המקרר של מערכת הספרינקלרים על העשן יגרום לו לשקוע כלפי מטה ולפגוע ביכולת הראייה של האנשים הנמצאים במקום. בנוסף, ההלם הנגרם עקב ההתזה הפתאומית של המים הקרים עלול להגביר את החרדה של האנשים הנמצאים במקום (פניקה). ניתן להפעיל את מערכת הספרינקלרים באמצעות חישת חום המספקת השהייה אוטומטית. השהייה זו צריכה גם להיות קצרה מספיק על מנת שמערכת הספרינקלרים תהיה יעילה דיה בכיבוי האש המתפשטת.

מאווררים לפינוי עשן

מטרת המאוורר לפינוי העשן היא להתגבר על ירידת הלחץ במערכת הצינורות ולהבטיח קצב פליטת אוויר מינימלי בטמפרטורה גבוה במקרה של שריפה. מאווררים ציריים לפליטת העשן, המותקנים בקיר או בצינורות, נמצאים בשימוש הנפוץ ביותר והם מותאמים היטב ללחץ נמוך ולזרמי אוויר חזקים

  • לכל תא/אזור צריכה להיות מערכת מאווררים משלו לצורך פליטת העשן.  המערכת צריכה לכלול שני מאווררי פליטה לפחות, כאשר כל אחד מהם יספק 50% מיכולת הפליטה, וכן מקור כוח משני שיאפשר למערכת לפעול גם במקרה של תקלה ברשת החשמל המרכזית.
  • מאווררי הפליטה צריכים להיות מסוגלים לפעול ביעילות בטמפרטורה של 400°C למשך שעתיים (F400 – 120 לפי סיווג EN 13501-3).

-מאווררי הפליטה צריכים להיות מותקנים במרחק 3 מטרים לפחות מכלי הרכב החונים כדי למנוע כשל במאוורר עקב השפעה ישירה של האש. כאשר אין אפשרות לשמור על מרחק זה, יש להתקין גדרת מגן (Protection Enclosure) מחומר חסין אש עם עמידות לאש השווה לעמידות לאש של לוח התקרה (Slab) העליון (למשך שעה לכל היותר).

מאוורר צירי לפליטת עשן עבור חניון
מאוורר צירי לפליטת עשן עבור חניון

צינורות לפינוי עשן

הצינורות לפינוי העשן ייוצרו מפלדה עבה (עובי של 1.2 מ"מ).

צינורות לפינוי עשן

צינורות לפינוי עשן

מיקום רשתות כניסת ויציאת האוויר

באשר למיקום פתחי כניסת ויציאת האוויר, העיקרון המרכזי הוא להבטיח מעבר אוויר מספיק בקצב הזרימה המצופה  מפתח אספקת האוויר אל פתח פליטת האוויר על מנת לאפשר פינוי יעיל של העשן. זהו אותו העיקרון החל על פינוי עשן ממסדרונות, שבו האוויר ה"קר" והנקי מסייע לדחוף את העשן החם והצף לאורך צינור הפליטה:

מיקום רשתות כניסת ויציאת האוויר
מיקום רשתות כניסת ויציאת האוויר

שיטת העברת אוויר ושכבה נטולת עשן – רשתות הכניסה והיציאה של האוויר (GFA 007 & AC 121)

כפועל יוצא, כדי לקבל ביצועים טובים של מערכת פליטת העשן, יש למקם את פתח כניסת אוויר בתחתית התא (פתחים בחזית או צינור) ולהתקין את פתח פליטת האוויר בחלק העליון של התא. אין להתקין את הפתחים ברמפות הכניסה / היציאה של כלי הרכב.

לדרישות אלה חשיבות גדולה בהבטחת פינוי תקין של העשן, שיאפשר פינוי בטוח של בני האדם הנוכחים במקום. המערכת תספק אוורור נוחות תקין, ובנוסף האוויר הקר שיסופק מלמטה יחליף את האוויר המזוהם שיפונה מלמעלה (תנועה טבעית).

הערה: על פי ההנחיה המחייבת בצרפת לגבי אספקת אוויר טבעית, החלק של צינורות אספקת האוויר צריך להיות שווה לפחות לשטח הפנוי של כניסות האוויר, וצריך להיות יחס גובה/אורך מרבי או יחס גובה/אורך של 2. כניסות האוויר צריכות להיות של 9 דצימטרים מרובעים עבור זרם פליטה של 900 מק"ש לכל כלי רכב ולכל תא, או של 6 דצימטרים מרובעים עבור זרם פליטה של 600 מק"ש לכל כלי רכב ולכל תא.

הערה: דרישה נפוצה בבריטניה היא התקנת רשתות פליטה – 50% בגובה גבוה ו-50% בגובה נמוך, עם אספקת/החלפת אוויר באמצעות אוורור טבעי, או רשת צינורות לאספקת אוויר מכנית בגובה גבוה במידת הצורך.

מערכת פינוי עשן
מערכת פינוי עשן

מערכת זו המשתמשת בפיזור על-ידי ערבוב האוויר יכולה להתאים לאוורור נוחות (פינוי CO), אולם יהיו לה ביצועים גרועים בפינוי עשן, שכן רק 50% מהרשתות (אלו המותקנות בגובה גבוה) יפנו את העשן בפועל, כאשר לאחר מכן עשן זה ידולל בתוך מערכת הצינורות על-ידי אוויר ההחלפה המגיע מ-50% מהרשתות המותקנות בחלק התחתון.

פיזור על ידי ערבוב אוויר
פיזור על ידי ערבוב אוויר

יש להימנע מלהשתמש במערכת זו ולהחליפה במערכת בעלת רשתות פליטה בחלק העליון ורשתות אספקת אוויר בחלק התחתון, על מנת להבטיח היחלצות בטוחה של האנשים הנמצאים בחניון. זו העדיפות מספר אחת של מערכות לפינוי עשן.

כפי שתואר לעיל, אלו הן 2 העדיפויות העיקריות של מערכת לפינוי עשן:

  1. היחלצות בטוחה של השוהים במקום בעזרת שכבה נטולת עשן, יכולת ראייה טובה יותר, טמפרטורה נמוכה יותר ומניעת התפשטות השריפה
  2. סיוע ללוחמי האש באיתור השריפה ובכיבוייה, ולאחר מכן – טיהור העשן

תחזוקה ובדיקות קבועות

אף כי מערכת האוורור פועלת על בסיס יומי, התחזוקה והטיפול במערכת פינוי העשן של החניון הינם חיוניים וחובה לבצעם.

  • יש לבצע בדיקה קבועה מדי חודש כדי לאתר ציוד פגום.
    • יש לתזמן תחזוקה מונעת פעם ב-6 חודשים או פעם בשנה כדי לבדוק את כל החלקים הנעים ולאתר נזקים מכניים וקורוזיה, חלקים שהתחממו יתר על המידה וכדומה.

יש לבצע בדיקת פונקציונליות מלאה פעם בשנה על מנת לבדוק את תפקוד המערכת המלא במקרה של שריפה

השיטות והדרישות הקונבנציונליות שהוצגו כאן הינן מחייבות. הן מספקות דרך פשוטה להשגת רמת בטיחות תקינה וניתנת לחיזוי שתאפשר לשוהים בחניון סגור להיחלץ ממנו, והן יתאימו לכל סוג נפוץ של חניונים סגורים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרויקטים אחרונים

Free WordPress Themes
Open chat
השאירו הודעה ונשמח לעזור
Call Now Button